Phân biệt lô gia và ban công

Hits: 1Ban công và lô gia khác nhau như thế nào? Về mặt cấu trúc thì ban công và lô gia là những không gian được thiết kế để nghỉ ngơi, hóng mát và có thể là nơi phơi đồ vì cả 2 đều tiếp xúc với thiên nhiên như …

Read More »

Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hits: 2261Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam – Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng. + Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. + Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn. => Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi …

Read More »

Sahifa v5.5.0 – Sahifa Responsive WordPress Theme

Hits: 2 Demo Sahifa v5.5.0 – 21-11-2015 – NEW FEATURE: New typography option for Breaking news label. – Updated: Languages files. – Improved: Facebook Counter. – Improved: feed.press Counter. – Improved: Posts Excerpt in the Grid Slider. – Improved: RTL elements styles. – Improved: Removed TGM notice for users without …

Read More »

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ Đảng

Hits: 392“Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng cộng sản” có thể giải thích gọn là nguyên tắc quy định mọi công việc của Đảng đều phải đưa cho toàn thể đảng viên bàn bạc một cách hoàn toàn dân chủ, rồi tập trung …

Read More »

Điều lệ Đảng viên như thế nào

Hits: 12Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: a. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng, gồm 2điểm, đó là:“1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam …

Read More »

Bài thu hoạch cảm tình Đảng – 2016

Hits: 1780Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí. BÀI LÀM Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong chiến đấu, đại biểu trung thành lợi …

Read More »

Xác định động cơ phấn đấu vào Đảng

Hits: 1351Động cơ phấn đấu vào Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng …

Read More »