Home / Đề thi Quân sự chung (page 2)

Đề thi Quân sự chung

Đề thi Quân sự chung – Đề 3: Súng diệt tăng B41

Hits: 494 1. Tác dụng Súng diệt tăng B41        Súng diệt tăng B41 là súng có hoả lực mạnh của phận đội bộ binh, do một người hay một tổ sử dụng, dùng hoả lực để tiêu diệt các loại mục tiêu bằng sắt thép như xe tăng, xe bọc …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 10

Hits: 56PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu chiến đấu đặt ra? A. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. B. Kiên cường, mưu trí, chủ động đánh địch C. Bất ngờ tinh khôn D. Cả A, B, C đều đúng. …

Read More »

Đáp án đề thi Quân sự Chung

Hits: 300Đáp án 10 đề thi trắc nghiệm Quân sự chung Đề 1 – Trắc nghiệm đường lối Quân sự chung   —–|—– Xem lại đề bài  —–|—– Download Đề 2 – Trắc nghiệm đường lối Quân sự chung   —–|—– Xem lại đề bài  —–|—– Download Đề 3 – Trắc nghiệm …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 9

Hits: 60PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Chất độc thần kinh là loại chất độc? A. Lâm bệnh thần kinh. B. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường. C. Lâm bệnh thần kinh làm mất sức chiến đấu. D. Xâm nhập vào cơ thể qua nhiều …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 8

Hits: 38PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B41 là bao nhiêu phát/phút? A. 6 phát/phút. B. 3 – 5 phát/phút. C. 4 – 6 phát/phút. D. 5 phát/phút. Câu 2: Hộp tiếp đạn súng trường CKC chứa đầy được bao …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 7

Hits: 21PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Tốc độ bắn chiến đấu của súng diệt tăng B40 là bao nhiêu phát/phút? A .2– 3 phát/phút. B. 4 – 6 phát/phút. C. 7 – 8 phát/phút. D. 9 – 10 phát/phút. Câu 2: Đặc điểm hình dáng đường đạn …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 6

Hits: 44PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Cấu tạo lớn súng tiểu liên AK thường? A. Có 8 bộ phận. B. Có 9 bộ phận. C. Có 10 bộ phận D. Có 11 bộ phận. Câu 2: Tác dụng của giản đồ đo góc lệch trong bản đồ …

Read More »

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 5

Hits: 66PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Bản đồ nào được gọi là bản đồ số? A. Là bản thông qua quét ảnh và nhận dạng, lưu trữ trong các ổ nhớ bằngc ác phần mềm sử lý bản đồ. B. Là bản đồ biểu diễn các thong …

Read More »