Home / Đề thi Quân sự chung

Đề thi Quân sự chung

Đề thi Quân sự chung – Đề 13: Thuốc nổ Pentrit

Hits: 202Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng: – Có sức phá hoại …

Read More »

Đề thi Quân sự chung – Đề 10: Nhóm thuốc gây nổ

Hits: 24Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng thuốc nổ: – Có sức …

Read More »

Đề thi Quân sự chung – Đề 8: Vũ khí hạt nhân

Hits: 183 Các nhân tố sát thương là: Sóng xung kích, Bức xạ quang, Bức xạ xuyên , Hiệu ứng điện từ, Chất phóng xạ a. Sóng sung kích – Khái niệm: Sóng sung kích là một miền môi trường nổ (gồm cả khí, láng rắn) bị nén rất mạnh …

Read More »

Phân tích thuốc nổ vừa

Hits: 124 Câu hỏi: Nêu khái niệm, tác dụng của thuốc nổ trong chiến đấu. Có mấy loại thuốc nổ thường dùng. Phân tích thuốc nổ vừa. Trình bày qui tắc giữ gìn, vận chuyển thuốc nổ và phương tiện gây nổ? 1.  Khái niệm về thuốc nổ Thuốc nổ …

Read More »