Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu khách quan của lịch sử xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sản phẩm của những điều kiện khách quan và chủ quan của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là kết quả của quá trình lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc; là sự tích cục chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức của một tập thể chiến sỹ cách mạng mà người có công đầu là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Đọc tiếp “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu khách quan của lịch sử xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc”

So sánh Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 với Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930?

1. Sự thống nhất:

Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 và Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930 cơ bản có sự thống nhất với nhau về nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như là: Đọc tiếp “So sánh Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 với Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930?”

Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc:

  • Về kinh tế: là bọn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Lê-nin viết: “Nhà nước tư bản là tư bản tập thể”. Thị trường trong nức bão hòa, giá nhân công đắt đỏ cho nên các nước đế quốc chuyển sang tìm kiếm thị trường bên ngoài.
  • Về chính trị: thực hiện chính sách thực dân, nghĩa là tiến hành xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc khác, biến thành thuộc địa.

Hậu quả: đẩy mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở các nước thuộc địa. Đọc tiếp “Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam”

Khi bạn vay tiền

Người có thể giúp đỡ bạn trong giờ phút nguy cấp thực sự không nhiều, nhất định phải thật trân trọng.

Tháng trước, một người bạn tên Lam của tôi vì xảy ra chút vấn đề trong việc làm ăn nên anh đang cần gấp một số tiền. Khi anh gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở bạn bè thông thường mà thôi. Vì vậy, tôi có chút do dự. Đọc tiếp “Khi bạn vay tiền”

Phượt – ‘hành xác’ để được gì?

Phượt là những chuyến đi với hành lý tối giản, linh hoạt về phương tiện di chuyển, đề cao tiết kiệm chi phí, chủ động về lịch trình, không bị bó buộc vào bất cứ tour có sẵn nào. Đọc tiếp “Phượt – ‘hành xác’ để được gì?”